Η κυβέρνηση της Νοτίου Κορέας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Υγείας και Πρόνοιας της χώρας, σκοπεύει να απαγορεύσει από την παιδική τηλεοπτική ζώνη τις διαφημίσεις που προβάλλουν το «πρόχειρο φαγητό» (junk food), με στόχο την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας.

[ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ] Η κυβέρνηση αναμενόταν μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου να προχωρήσει στην ψήφιση νόμου, ο οποίος θα απαγορεύει την προβολή τηλεοπτικών διαφημιστικών για τρόφιμα που χαρακτηρίζονται ως «υψηλής θερμιδικής αξίας αλλά χαμηλής θρεπτικής» μεταξύ 5 και 7 μμ. Η κυβέρνηση σκοπεύει να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της εν λόγω απαγόρευσης ως προς τη μείωση των ποσοστών της παιδικής παχυσαρκίας, προκειμένου να προωθήσει αντίστοιχες ρυθμίσεις στο μέλλον.