Το γεγονός ότι ο κ. Ευάγγελος Καλούσης, πρόεδρος του ΣΕΒΤ, εξελέγη στο ΔΣ της FοοdDrinkEurope, αναδεικνύει τη σημασία της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων-ποτών, η οποία αποτελεί τον πιο παραγωγικό κλάδο της χώρας μετά τον τουρισμό.

Με αφορμή την εκλογή του, ο κ. Καλούσης δήλωσε: «Αποτελεί όχι μόνο τιμή για εμένα προσωπικά και τον κλάδου μας συνολικά, αλλά ταυτόχρονα επιβεβαίωση της δύναμης και του σημαντικού ρόλου της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων-ποτών. Ο ΣΕΒΤ και η βιομηχανία μας θα αποκτήσουν ακόμα πιο δυνατή φωνή σε επίπεδο ΕΕ, με στόχο την προώθηση των θέσεών μας στη διαμόρφωση πολιτικών που θα ενισχύουν το θεσμικό πλαίσιο και θα συνάδουν με τις βασικές αρχές μας για την ποιότητα, την ασφάλεια και την προστασία του καταναλωτή». Η FoodDrinkEurope αντιπροσωπεύει την ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων-ποτών, η οποία είναι ο μεγαλύτερος βιομηχανικός κλάδος στην ΕΕ με όρους τζίρου και απασχόλησης. Μέλη της είναι 25 εθνικοί σύνδεσμοι όπως ο ΣΕΒΤ, δύο Παρατηρητήρια, 25 ευρωπαϊκές κλαδικές ενώσεις κι επιχειρήσεις.