Με αφορμή τον εορτασμό της 5ης Ιουνίου, η οποία καθιερώθηκε το 1972 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων επισημαίνει τη δέσμευση των μελών του στην προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτό.

Οι επιχειρήσεις, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, αποτελούν ζωτικό μέρος του κοινωνικού συνόλου, μέσα στο οποίο δρουν και, επομένως, επηρεάζονται από τις ραγδαίες εξελίξεις της εποχής. “Οι κλιματικές αλλαγές έχουν φέρει στο προσκήνιο τον κοινωνικό ρόλο των επιχειρήσεων με την συμβολή τους σε περιβαλλοντικές δραστηριότητες. Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων συλλογικά, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που έχει ως ενεργός πολίτης της κοινωνίας, λαμβάνει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος”.

Στην ανακοίνωση του ΣΕΒΤ τονίζεται η δραστηριοποίηση της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. ‘Οπως αναφέρεται σχετικά, “από το 1993 η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων ενεργοποιείται ως πρωτεργάτης στην ανακύκλωση και από το 2003 επισήμως συμμετέχει ενεργά στην Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ, η οποία ήδη ανακυκλώνει το 65% του στόχου που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή ‘Ενωση στην Ελλάδα για το 2012, δαπανώντας για επενδύσεις και λειτουργικά έξοδα 130 εκατ. ευρώ, μέχρι το τέλος του 2008”.

Ο ΣΕΒΤ μιλά στην ανακοίνωσή του και για τις μεμονωμένες πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει οι ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων, επενδύοντας σημαντικά ποσά στον εκσυγχρονισμό τεχνολογικού εξοπλισμού, προκειμένου να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις: “Ο κλάδος των τροφίμων καταλαμβάνει την πρώτη θέση σε επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, αλλά και τον περιορισμό στην κατανάλωση ενέργειας και νερού. Επίσης, η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για το ανθρώπινο δυναμικό της, προκειμένου να το ενημερώσει για θέματα περιβάλλοντος και για τις υπάρχουσες και νέες οδηγίες της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας, γιατί διασφαλίζει καλύτερες συνθήκες ζωής για το κοινωνικό σύνολο. Σε μια κοινωνία που συνεχώς εξελίσσεται, κανένας δεν πρέπει να μένει απαθής απέναντι σε πράξεις που ενθαρρύνουν και επιβραβεύουν πρωτοβουλίες που ωφελούν το κοινωνικό σύνολο”.