Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφέρθηκε στο δύσκολο, σημαντικό και με ευρύτερες κοινωνικές προεκτάσεις έργο που επιτελούν τα στελέχη υψηλής εξειδίκευσης της Επιτροπής και εξέφρασε την άποψή του πως οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι ανάγκη να ικανοποιούν το κοινό περί δικαίου αίσθημα και να συνηγορούν υπέρ της ελεύθερης και ανεμπόδιστης  λειτουργίας του ανταγωνισμού στην αγορά.

Σε σχετική ερώτηση του προέδρου του ΣΕΛΠΕ, αναφορικά με την καθυστέρηση των πορισμάτων εκκρεμούντων υποθέσεων καρτέλ, ο κ. Ζησιμόπουλος αναφέρθηκε στα μεγάλα προβλήματα λειτουργίας της Επιτροπής λόγω της έλλειψης εξειδικευμένου  προσωπικού. Οπως επεσήμανε, υποθέσεις διαλεύκανσης ύπαρξης καρτέλ σε χώρες του εξωτερικού κρατούν πέντε και έξι χρόνια, ενώ τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται είναι πολύ μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα ελληνικά. Πρόσθεσε, επίσης, πως η εφαρμογή του Προγράμματος Επιείκειας συμβάλλει στην κατεύθυνση συγκέντρωσης περισσότερων στοιχείων, της επιτάχυνσης και ολοκλήρωσης των υποθέσεων που φθάνουν στην Επιτροπή και αποτελεί τη μόνη ασφαλή μέθοδο διαλεύκανσης των υποθέσεων.

Ο πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ διαβεβαίωσε τον πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού ότι ο σύνδεσμος πιστεύει στις ελεύθερες ανταγωνιστικές αγορές και έχει άμεσο ενδιαφέρον για την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού. “Οι επιχειρήσεις στην αγορά”, τόνισε, “ανταγωνίζονται για να αποσπάσουν η κάθε μια για λογαριασμό της όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μερίδιο από το πορτοφόλι του καταναλωτή. Αυτό είναι απολύτως θεμιτό, μόνον εφόσον πραγματοποιείται με κανόνες ελεύθερου ανταγωνισμού. Αν κάποιοι το επιτυγχάνουν με εναρμονισμένες πρακτικές και καρτέλ, τότε ο ανταγωνισμός βλάπτει τα συμφέροντα των επιχειρήσεων, οι οποίες δεν συμμετέχουν, αλλά κυρίως βλάπτει τα συμφέροντα των καταναλωτών, οι οποίοι εξαπατώνται”.