Τις επισημάνσεις του σχετικά με τα πρόσφατα μέτρα του οικονομικού επιτελείου της ελληνικής κυβέρνησης για την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος και την αποδοχή τους από τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας κατέθεσε δημοσίως με ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος. Συγκεκριμένα, στο σχετικό δελτίο, το οποίο υπογράφεται από τον πρόεδρο του Συνδέσμου, κ. Θεόδωρο Βάρδα, αναφέρερεται πως ο Σύνδεσμος θεωρεί επιβεβλημένη και αυτονόητη τη συμμετοχή επιτρόπου του δημοσίου στα ΔΣ των ενισχυόμενων τραπεζικών ιδρυμάτων, ενώ εκτιμά πως η κυβέρνηση οφείλει να εγγυάται τις καταθέσεις μέχρι ύψους 100.000 ευρώ όλων των καταθετών, φυσικών ή νομικών προσώπων, μόνο για τα τραπεζικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος της χώρας.

Η επιβολή πλαφόν ύψους 300.000 ευρώ στο σύνολο των πάσης φύσεως αμοιβών των στελεχών τραπεζικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα θεωρείται εξίσου επιβεβλημένη και αυτονόητη. “Στόχος των ανωτέρω ελέγχων και της παροχής αυξημένης ρευστότητας προς το οικονομικό περιβάλλον της χώρας”, τονίζεται στην ανακοίνωση, “είναι η διασφάλιση της στοχευμένης ενίσχυσης παραγωγικών κλάδων της οικονομίας και η αποτροπή της επερχόμενης οικονομικής ύφεσης και ανεργίας με ταυτόχρονη διατήρηση της αύξησης της υγιούς οικονομικής δραστηριότητας. Επίσης, λόγω της εξωστρέφειας των ελληνικών τραπεζικών ομίλων, επιβάλλεται ο συστηματικός τριμηνιαίος έλεγχος της Τράπεζας της Ελλάδας, με σκοπό την εξασφάλιση και εκταμίευση της επιπλέον ρευστότητας κατ’ αποκλειστικότητα στην ελληνική αγορά, ώστε να διασφαλιστεί η ενίσχυση των παραγωγικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας, όπως μικρών, μεσαίων και μεγάλων εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που αναπτύσσονται στον στεγαστικό τομέα της οικονομίας και κινδυνεύουν άμεσα από πιστωτική ασφυξία”.

Τέλος, σχετικά με την επιβολή εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης προμήθειας ύψους 1% επί των παρεχομένων εγγυήσεων, ο ΣΕΛΠΕ δηλώνει πως τη θεωρεί εξαιρετικά υψηλή, όταν σε χώρες ευρωπαϊκές, όπως η Αγγλία, η αντίστοιχη προμήθεια δεν υπερβαίνει το 0,8%.
“Εν μέσω πιθανού κινδύνου επερχόμενης έντονης ύφεσης της ελληνικής οικονομίας”, τονίζει ο ΣΕΛΠΕ, “η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μηδενικούς ή και αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2009, καλούμε την ελληνική κυβέρνηση, να αποποιηθεί την ταμειακή και να επιλέξει την αναπτυξιακή λογική των μέτρων, μειώνοντας άμεσα την προμήθεια παροχής εγγυήσεων προς τις Τράπεζες σε ποσοστά κατώτερα του 0,5%, έτσι ώστε το κόστος τραπεζικού δανεισμού, που θα επιβαρύνει τελικά τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, να είναι όσο το δυνατό χαμηλότερο”.