Για περισσότερα από 35 χρόνια o Ram Charan είναι σύμβουλος σε εκατοντάδες επιτυχημένους CEOs εταιρειών, βοηθώντας τις ηγετικές τους ομάδες να διαμορφώνουν και να εφαρμόζουν αποτελεσματικά την επιχειρηματική στρατηγική τους. Συγγραφέας του βιβλίου “Execution: The Discipline of Getting Things Done”, έχει δημοσιεύσει δεκάδες άρθρα στο Harvard Business Review, στο Fortune, στο περιοδικό TIME, στο Leader to Leader και στην USA Today.

Στην ημερίδα ο Ram Charan, βασιζόμενος στο best seller βιβλίο του “Profitable Growth is Everyone’s Business: 10 tools you can use Monday morning”, θα αναλύσει το ζήτημα της Κερδοφόρας Ανάπτυξης και θα προσφέρει πρακτικές συμβουλές σχετικά με τον εντοπισμό και την εκμετάλλευση των επιχειρηματικών ευκαιριών που οδηγούν στη διαρκή κερδοφόρα ανάπτυξη.