Στα 4,48 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε ο συνολικός κύκλος εργασιών των Ελληνικών Υπεραγορών Σκλαβενίτης σε επίπεδο Ομίλου για το 2022, αυξημένος κατά 12,3% σε σχέση με το 2021. Ο ρυθμός αύξησης τζίρου είναι κατά πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με το 5,11% μεταξύ 2020 και 2021, κάτι που δείχνει ξεκάθαρα τις πληθωριστικές τάσεις που επικράτησαν πέρσι στο ελληνικό οργανωμένο λιανεμπόριο.

Αυξημένα χρηματοοικονομικά κόστη και κόστη πωληθέντων
Πράγματι, το κόστος πωλήσεων είναι αρκετά αυξημένο σε σχέση με το 2021, κατά 13,22%, διαμορφούμενο στα 3,31 δισ. ευρώ έναντι 2,92 εκατ. ευρώ το 2021 (και 2,8 εκατ. ευρώ το 2020). Τα μεικτά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 9,83% και διαμορφώθηκαν σε 1,16 δισ. ευρώ, έναντι 1,06 εκατ. ευρώ το 2021. Τα κέρδη EBITDA (προ φόρων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων) του Ομίλου ξεπέρασαν τα 276,44 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5,55% σε σχέση με τα 292,71 εκατ. ευρώ του 2021.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 78,51 εκατ. ευρώ το 2022, έναντι 92,57 εκατ. ευρώ το 2021, μειωμένα δηλαδή κατά 15,19%, κυρίως εξαιτίας του αυξημένου καθαρού χρηματοοικονομικού κόστους. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων των Ελληνικών Υπεραγορών Σκλαβενίτης σε επίπεδο Ομίλου έφτασαν τα 58,17 εκατ. ευρώ, έναντι 61,1 εκατ. ευρώ του 2021, μειωμένα κατά 4,76%. Το ομιλικό αποτέλεσμα μετά φόρων ανά μετοχή διαμορφώθηκε σε €2,03, έναντι €2,25 το 2021.

Στα 3,71 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών της εταιρείας
Σε επίπεδο εταιρείας, ο τζίρος ξεπέρασε τα 3,71 δισ. ευρώ, το κόστος πωληθέντων διαμορφώθηκε ανοδικά, στα 2,73 δισ. ευρώ και τα μεικτά κέρδη στα 984 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας έφτασαν τα 60,15 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 45,32 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη EBITDA της εταιρείας έφτασαν τα 226,6 εκατ. ευρώ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter