Συνεπής στο στρατηγικό της σχέδιο, η Διοίκηση του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ, συμμετείχε στο 3ο Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας 2004 με θέμα «Προσδιορίζοντας ένα ανθεκτικό μέλλον» που διοργανώθηκε από την εταιρεία ΑΜΒΙΟ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 28 & 29 Ιουνίου 2024.

Η προώθηση του ελληνικού πρωτογενούς τομέα, οι καινοτόμες δράσεις και η εξωστρέφεια, αλλά και η ανάδειξη του ρόλου του Οργανισμού ως Εμπορικού Συμβούλου προς τις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις εγκαταστάσεις τους, ήταν το θέμα της συμμετοχής του CEO Αποστόλου Αποστολάκου σε συζήτηση με θέμα «Διεθνείς τάσεις της αγοράς για τα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας».

«Ενώ η χώρα μας θεωρείται σημαντικός καταναλωτής ψαριών, βρισκόμαστε κοντά στο παγκόσμιο μέσο όρο που είναι 20 kg κατά κεφαλήν κατανάλωση ψαριών ετησίως, όταν άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Πορτογαλία και η Ισλανδία καταναλώνουν περίπου 65 kg κατά κεφαλή ανά έτος» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Αποστολάκος.

«Αυτή η κατάταξη κάνει διακριτή την ευκαιρία που ο κλάδος έχει τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό. Στο εσωτερικό με στοχευμένες ενέργειες προώθησης στα σημεία πώλησης αλλά και ανάδειξης του προϊόντος στο κανάλι της μαζικής εστίασης. Στο εξωτερικό μέσω της δημιουργίας ισχυρού δικτύου γρήγορων Logistics, ώστε το προϊόν να διαμοιράζεται στις αγορές του εξωτερικού σε άμεσο χρόνο διασφαλίζοντας την υψηλή φρεσκότητα τους».


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter