Συνεχίζοντας τις ενέργειες βελτιστοποίησης της οργανωτικής του δομής, που ξεκίνησαν το 2010 με την ίδρυση νέου διοικητικού κέντρου της Barilla στην Ελλάδα, με επικεφαλής τον κ. Γ. Σπηλιόπουλο, ο όμιλος Barilla έδωσε ακόμα μία φορά ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, αναθέτοντας στον κ. Θ. Αθανασόπουλο, διευθυντή marketing της Barilla Hellas, την ευθύνη του μάρκετινγκ του ομίλου στην Ανατολική Ευρώπη.