Από την 1η Ιουλίου ο κ. Λάμπρος Παπακοσμάς αναλαμβάνει επισήμως καθήκοντα γενικού διευθυντή της P&G Hellas.

Τούτο αποδεικνύει ότι «η πολυεθνική P&G μπορεί να έχει προχωρήσει σε συμφωνίες μεταβίβασης για συγκεκριμένα προϊόντα του χαρτοφυλακίου της, ωστόσο είναι αποφασισμένη να παραμείνει στην Ελλάδα», σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, της οποίας κατά τη χρήση 1/7/2014 έως 30/6/2015 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 273,2 εκατ. ευρώ, το μικτό κέρδος σε 94,7 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων σε 2,86 εκατ. ευρώ.