Η ιδιαιτερότητα του κρατικού προϋπολογισμού του 2019 ως του πρώτου μεταμνημονιακού, δημιουργεί προσδοκίες για την αλλαγή του χαρακτήρα της δημοσιονομικής πολιτικής. Σύμφωνα με τους εισηγητές του, το 2019 σηματοδοτεί την επανένταξη της χώρας στο διεθνές οικονομικό σύστημα, ενώ ταυτόχρονα εγκαινιάζει τη σταδιακή στροφή της δημοσιονομικής πολιτικής στη λελογισμένη επέκταση, με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, την υποστήριξη των επιχειρήσεων και την αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας.

H αξιοπιστία των κυβερνητικών εκτιμήσεων αμφισβητείται από άλλες αναγνώσεις του προϋπολογισμού. Σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ, η συνεχής επιδίωξη πρωτογενών πλεονασμάτων άνω του 3,5% του ΑΕΠ συμπιέζει πολύ επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Κατά τον ΣΕΒ ο προϋπολογισμός έχει περιορισμένες αναπτυξιακές προοπτικές, αφού χαρακτηρίζεται από την απουσία κατάλληλου φιλοεπενδυτικού μίγματος πολιτικής, ενώ φορείς των εργαζομένων και των συνταξιούχων τον κρίνουν βαθύτατα ταξικό, υποστηρίζοντας πως κατοχυρώνει τα αντιλαϊκά μέτρα της μνημονιακής περιόδου, προσθέτοντας νέα.

Ο νέος προϋπολογισμός δεν περιλαμβάνει την εφαρμογή των παρεμβάσεων και των εξισορροπητικών παρεμβάσεων, που αφορούν στην περικοπή των παλαιότερων συντάξεων του ΜΠΔΣ 2019-2022 για το 2019. Ταυτόχρονα περιλαμβάνει νέες παρεμβάσεις που αφορούν:

  • Στη μετατροπή του καθεστώτος εργασίας 3.000 εργαζομένων στο πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και την πρόσληψη 4.500 εκπαιδευτικών και ειδικευμένου προσωπικού σε θέσεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου, χωρίς μεταβολή του ορίου δαπανών του ΠΔΕ και του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων, με ποσό 22 εκατ. ευρώ.
  • Στη διανομή επιδόματος στέγασης σε νοικοκυριά που διαμένουν σε ενοικιαζόμενη κατοικία ή σε δανειολήπτες με εισοδηματικά κ.ά. κριτήρια, με ποσό 400 εκατ. ευρώ, και στην επιδότηση κατά 50% των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για την πρόληψη νέων μέχρι 24 ετών, με ποσό 51 εκατ. ευρώ.
  • Στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων και των αγροτών, με μείωση των εσόδων κατά 177 εκατ. ευρώ, και στη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10% μεσοσταθμικά, με μείωση των εσόδων κατά 260 εκατ. ευρώ.
  • Στη μείωση του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων από 29% σε 25% σε ορίζοντα τετραετίας, με δημοσιονομική επίπτωση από το 2020 και μετά, και στη μείωση της φορολογίας των διανεμόμενων κερδών των επιχειρήσεων κατά 5 μονάδες, με δημοσιονομική επίπτωση από το 2020.

Επιπλέον, ο προϋπολογισμός του 2019 περιλαμβάνει και χαρακτηρίζεται από:

Επιμονή στην επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων
Κατά τις προβλέψεις το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης το 2019 σε όρους ενισχυμένης εποπτείας, μετά τις προστιθέμενες δημοσιονομικές παρεμβάσεις, προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 6.945 εκατ. ευρώ ή 3,60% του ΑΕΠ, αυξημένο κατά 199 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου και μειωμένο κατά 572 εκατ. σε σχέση με το ΜΠΔΣ.

Αυξημένος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης
Σύμφωνα με τις μακροοικονομικές, νομισματικές και πιστωτικές εγχώριες εξελίξεις, το πραγματικό ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 2,5% το 2019 έναντι 2,1% το 2018. Η αύξηση θα στηριχτεί σε συνιστώσες σχετικές με την επενδυτική δραστηριότητα (11,9% του ΑΕΠ), την ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης (1,1% του ΑΕΠ) και της δημόσιας (0,6% του ΑΕΠ) και οριακά (0,1% του ΑΕΠ) από τη συμβολή του εξωτερικού τομέα.

Αυξημένα έσοδα από φόρους
Τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού, σε δημοσιονομική βάση και μετά την αφαίρεση των επιστροφών φόρων, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 53.806 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 391 εκατ. ευρώ ή 0,7% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ. Σε ταμειακή βάση τα έσοδα προβλέπονται 53.022 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 435 εκατ. ή 0,8% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ.

Τα εν λόγω έσοδα θα προκύψουν κυρίως από την αύξηση των έμμεσων και άμεσων φόρων, ήτοι από την υπερφορολόγηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα θα επιδεινωθεί η θέση των φτωχότερων νοικοκυριών, των μικρών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων. Ειδικότερα, από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται ότι θα εισπραχθούν έσοδα 27.559 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 682 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, τα έσοδα από τον ΦΠΑ εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 17.210 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 565 εκατ., και οι φόροι κατανάλωσης τα 7.381 εκατ., μειωμένοι κατά 51 εκατ. έναντι του στόχου. Από τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας αναμένεται να εισπραχθούν 2.801 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 215 εκατ. εξαιτίας της μείωσης του ΕΝΦΙΑ κατά 10% ή 260 εκατ. ευρώ –αν φυσικά δεν αναθεωρηθούν, όπως προβλέπεται, οι αντικειμενικές αξίες. Από τον φόρο εισοδήματος αναμένεται ότι θα εισπραχθούν 16.796 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 298 εκατ. Ειδικότερα, ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων θα διαμορφωθεί στα 11.070 εκατ. αυξημένος κατά 211 εκατ., ο φόρος εισοδήματος των νομικών προσώπων θα αυξηθεί κατά 162 εκατ., φτάνοντας τα 4.420 εκατ. ευρώ, και οι φόροι κεφαλαίου προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στα 159 εκατ., αυξημένοι κατά 8 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το ΜΠΔΣ.

Διαμόρφωση δαπανών
Σε ταμειακή βάση οι συνολικές δαπάνες του προϋπολογισμού προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν στα 57.796 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 761 εκατ. σε σχέση με τον στόχο του ΜΠΔΣ 2019-2022. Σε δημοσιονομική βάση εκτιμάται πως τα έξοδα θα φτάσουν τα 56.956 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 573 εκατ. Ειδικότερα, στους εργαζόμενους θα αποδοθούν με τη μορφή παροχών 13.016 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 25 εκατ. σε σχέση με το ΜΠΔΣ, ενώ οι κοινωνικές παροχές θα μειωθούν σε σχέση με πέρσι κατά 2.179 εκατ. ευρώ (λόγω μεταφοράς πιστώσεων σε άλλο λογαριασμό για την κάλυψη της δράσης του ΚΕΔ).

Στασιμότητα των δημοσίων επενδύσεων
Σχετικά με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) προβλέπεται «πάγωμα» των κονδυλίων στα 6.750 εκατ. ευρώ ή στο 3,5% του ΑΕΠ. Τα 5.750 εξ αυτών αφορούν το συγχρηματοδοτούμενο με την ΕΕ σκέλος, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα αντληθεί από αμιγώς εθνικούς πόρους. Η στασιμότητα του ΠΔΕ αποτελεί πραγματικό πρόβλημα, καθώς υπό προϋποθέσεις ένα διευρυμένο και προσανατολισμένο στις ανάγκες της εγχώριας παραγωγής πρόγραμμα θα μπορούσε να στηρίξει την αύξηση της απασχόλησης και συνολικά την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, εφόσον άλλες μεταβλητές (τράπεζες, ΧΑΑ) αδυνατούν να συνεισφέρουν.

Δαπάνες για Ασφάλιση και Υγεία
Για το 2019 ο προϋπολογισμός των φορέων της κοινωνικής ασφάλισης προβλέπει πλεόνασμα 1.673 εκατ. ευρώ. Τα 910 εκατ. θα προκύψουν από τα ασφαλιστικά ταμεία, ενόσω η χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό προβλέπεται μειωμένη σε σχέση με το 2018 κατά 935 εκατ. (από 14.790 εκατ. το 2018 σε 13.855 εκατ. το 2019). Επιπλέον, η πρόβλεψη της συνολικής δαπάνης για τις συντάξεις θα μειωθεί κατά 275 εκατ. ευρώ, από 28.807 εκατ. το 2018 σε 28.532 εκατ. ευρώ φέτος. Την ίδια στιγμή, η πρόβλεψη μη ύπαρξης αναγκών για τη μεταβίβαση πόρων στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης από το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) το 2019, δεν συνεπάγεται την ακύρωση των εσόδων 648 εκατ. ευρώ από την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, που προέρχονται από την κύρια και την επικουρική σύνταξη. Έτσι, το πλεόνασμα του ΑΚΑΓΕ το 2019 αναμένεται να φτάσει στα 1.378 εκατ. ευρώ, αυξημένο σε σχέση με το 2018 κατά 343 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τις κρατικές δαπάνες για τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας η χρηματοδότηση προβλέπεται να φτάσει στα 1.154 εκατ. ευρώ το 2019 από 1.219 εκατ. το 2018, μειωμένη κατά 65 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή, μαζί με την πολύ μικρή συγκριτικά με τις ανάγκες πρόβλεψη αύξησης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΠΦΥ (από 92 εκατ. το 2018 σε 126 εκατ. το 2019) δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τη δυνατότητα ανάκαμψης της δημόσιας υγείας. Σημειώνουμε ότι στον προϋπολογισμό αναφέρεται η μειούμενη πορεία των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κράτους από 7.406 εκατ. ευρώ το 2016 στα 2.612 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2018, πράγμα που ενισχύει σημαντικά τη ρευστότητα στην αγορά.

Τέλος, το δημόσιο χρέος της χώρας το 2019 προβλέπεται να φτάσει στα 323.500 εκατ. ευρώ ή στο 167,8% του ΑΕΠ, μειωμένο σε σχέση με το 2018 πλην τεράστιο βάρος ως παράγων ανάσχεσης των προσπαθειών ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. 