Το Supervisory Board της γαλακτοβιομηχανίας Royal FrieslandCampina N.V. εξέλεξε τον κ. Γρηγόρη Σκλήκα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της –τα καθήκοντά του θα αναλάβει από την 1η Ιανουαρίου.

Ως Chief  Operating Officer θα είναι υπεύθυνος για το Business Group Consumer Products Europe, Middle East & Africa. Ο κ. Σκλήκας είχε οριστεί Executive Director of Consumer Products Europe την 1η Ιανουαρίου φέτος, οπότε αποδεσμεύτηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της FrieslandCampina Hellas.