Το «σελφ-σέρβις», με την ευκαιρία της έκδοσης του τριακοσιοστού τεύχους του, παρουσιάζει στους αναγνώστες του μια σύνθετη μελέτη σχετικά με την εξέλιξη του συσχετισμού των μεριδίων μεταξύ των διαφορετικών καναλιών διανομής κατά την τελευταία πενταετία

Το "σελφ-σέρβις", με την ευκαιρία της έκδοσης του τριακοσιοστού τεύχους του, παρουσιάζει στους αναγνώστες του μια σύνθετη μελέτη σχετικά με την εξέλιξη του συσχετισμού των μεριδίων μεταξύ των διαφορετικών καναλιών διανομής κατά την τελευταία πενταετία

Η μελέτη, συνοδευμένη από μια συνοπτική αναδρομή στην πορεία του περιοδικού μας από το πρώτο τεύχος του ως τις μέρες μας, παρουσιάζει αποκλειστική έρευνα της εταιρείας MRC, που διενεργήθηκε πρόσφατα για λογαριασμό μας, σχετικά με τις προτεραιότητες επιλογής καναλιού διανομής εκ μέρους των καταναλωτών, σε βασικές κατηγορίες καταναλωτικών προϊόντων.

Στο αφιέρωμα ακόμα περιλαμβάνονται:

  • Στοιχεία της Information Resources Hellas και των αδελφών της εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, σχετικά με την πορεία της συγκέντρωσης του ευρωπαϊκού λιανεμπορίου σε μεγάλους ομίλους (σε εθνικό και διευρωπαϊκό επίπεδο) και την ενίσχυση του ρόλου των καταστημάτων της γειτονιάς.

  • Στοιχεία της ACNielsen Hellas σχετικά με την ανακατανομή των μεριδίων διανομής βασικών κατηγοριών προϊόντων μεταξύ των σούπερ μάρκετ και των μικρότερων σημείων πώλησης.

Γενικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι:

  • οι ευρωπαϊκές αγορές παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες στην διαμόρφωση των τάσεων στον τομέα της διανομής,
  • στην Ελλάδα διαπιστώνεται συρρίκνωση του αριθμού των μικρών καταστημάτων τροφίμων προς όφελος της ενίσχυσης των ομίλων σούπερ μάρκετ, που βαθμηδόν κερδίζουν όλο και μεγαλύτερα μερίδια διανομής στις βασικές κατηγορίες των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης.

Αναλυτικό αφιέρωμα βλέπε τεύχος Νο. 300 (σελ.58-81)