Τρία νομοσχέδια σχετικά με τον εκσυγχρονισμό λειτουργιών της αγοράς ετοιμάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης, με προνομιακό ενδιαφέρον για το ηλεκτρονικό εμπόριο, που «πήρε φωτιά» τους τελευταίους μήνες, λόγω της κρίσης στη δημόσια υγεία. Ειδικότερα, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου έχει ήδη εντάξει στη λίστα των προς χρηματοδότηση δράσεων, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, δράσεις με αντικείμενο την ψηφιακή οικονομία, στο πλαίσιο της ταχύτερης και πληρέστερης δυνατής μετάβασης των επιχειρήσεων στο e-περιβάλλον.

Ο στόχος του υπουργείου είναι διπλός. Αφενός να χρηματοδοτηθούν οι επενδύσεις στην ψηφιοποίηση των επιχειρηματικών δομών και διαδικασιών, με σκοπό τη μείωση των εταιρικών λειτουργικών εξόδων, και αφετέρου να διευρυνθεί άμεσα η δράση των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω του διαδικτύου, ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη πρόσβαση στους καταναλωτές εντός και κυρίως εκτός συνόρων. Σημειώνουμε ότι το υπουργείο σχεδίαζε να αξιοποιήσει το ΕΣΠΑ για την κατάρτιση ειδικού προγράμματος χρηματοδότησης των επενδύσεων στην οργάνωση των e-shops και την υποστήριξή τους με τις σχετικές δομές. Ωστόσο, κρίνοντας ότι οι προβλεπόμενες ενισχύσεις πρέπει, λόγω της κρίσης στη δημόσια υγεία, να επισπευστούν, αποφάσισε να τις συμπεριλάβει στις υπό χρηματοδότηση δράσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, των οποίων οι σχετικές διαδικασίες θα εξελιχθούν πιο άμεσα.

Παράλληλα, το υπουργείο ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου των ψηφιακών πλατφορμών, ώστε ο μηχανισμός του να δράσει αποδοτικότερα αναφορικά με τον περιορισμό των παραβατικών συμπεριφορών.

Σε ό,τι αφορά το νομοθετικό έργο του υπουργείου, τις παραμονές έκδοσης του τρέχοντος τεύχους επρόκειτο να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο σχετικά με την κατάργηση όλων των τύπων και μορφών εταιρειών πλην των ΑΕ και ΙΚΕ. Υπενθυμίζουμε ότι το σχετικό θέμα παρουσιάσαμε στο «σελφ σέρβις», επισημαίνοντας την πρόθεση του υπουργείου αφενός να απλουστευτεί το θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με την ίδρυση, λειτουργία και μετασχηματισμό των εταιρειών, και αφετέρου να υπάρξει μεγαλύτερη ταχύτητα και διαφάνεια στους ελέγχους, που διενεργούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του δημοσίου.

Κανόνες στην αλληλεπίδραση επιχειρήσεων-online πλαφορμών
Επίσης, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης θέτει σε δημόσια διαβούλευση νομοθετική ρύθμιση, βάσει της οποίας θα ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1150/2019 περί προώθησης της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες των «επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης», δηλαδή των on line πλατφορμών, οι οποίες περιλαμβάνουν διαδικτυακές αγορές, ηλεκτρονικούς ιστότοπους κρατήσεων, καταστήματα εφαρμογών (app stores) και μηχανές αναζήτησης.

Με το νέο πλαίσιο, που θα τεθεί σε ισχύ το αργότερο έως τον Ιούλιο του 2021, οι εταιρείες που προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες στην Ευρώπη, θα είναι καλύτερα ενημερωμένες σχετικά με τις διαδικτυακές πρακτικές, ενώ θα βασίζονται σε σαφείς κανόνες και σε αποτελεσματικούς μηχανισμούς επίλυσης των διαφορών, παρέχοντας πιο δίκαιη μεταχείριση και μεγαλύτερη διαφάνεια κατά την αλληλεπίδρασή τους με τις on line πλατφόρμες. Με τον εν λόγω κανονισμό θα διασφαλιστεί ειδικότερα ότι οι επιχειρηματίες-χρήστες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν εκ των προτέρων όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, ώστε να αποφασίσουν, αν είναι προς όφελός τους να προωθούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους μέσω της εκάστοτε πλατφόρμας, καθώς και να συγκρίνουν τις διαφορετικές μεταξύ τους πλατφόρμες, με σκοπό την επιλογή της καλύτερης για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους.

Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Ανάπτυξης προβλέπει, επίσης, την κατάρτιση νομοσχεδίου για τις «πράσινες» συμβάσεις του Δημοσίου, με την προοπτική οι προμήθειες που διενεργούνται από φορείς της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, να είναι εστιασμένες περισσότερο σε προϊόντα που ευνοούν την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Κατά πληροφορίες το νομοσχέδιο θα καθορίσει προδιαγραφές στους σχετικούς διαγωνισμούς, οι οποίες θα ορίζουν μίνιμουμ ποσοστά προμήθειας των «πράσινων» προϊόντων.