Η Nielsen παρουσίασε στην ΑΒ Βασιλόπουλος το νέο διαδραστικό διήμερο workshop Shopper Centric Category Management, που ενσωματώνει στο ήδη υπάρχον μοντέλο μια πιο πελατοκεντρική προσέγγιση, καθώς και τη γνώση που της παρέχει η μελέτη της αγοραστικής συμπεριφοράς.

To Workshop έδωσε τη δυνατότητα σε 22 στελέχη της αλυσίδας να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουν εφόδια, που τους βοηθούν στη λήψη σημαντικών αποφάσεων αναφορικά με το κατάλληλο εύρος προϊόντων, που ικανοποιεί τις ανάγκες των καταναλωτών, τις αρχές του merchandising που επηρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά, την κατάλληλη τιμολογιακή πολιτική βάσει της ευαισθησίας των καταναλωτών στις τιμές και την κατάλληλη πολιτική προώθησης.