Το 50% των καταναλωτών παγκοσμίως είναι διατεθειμένοι να πληρώνουν παραπάνω για προϊόντα και υπηρεσίες που προέρχονται από εταιρείες κοινωνικά υπεύθυνες, ποσοστό αυξημένο κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες (45%), σε σχέση με το 2011, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Nielsen για την ΕΚΕ επί δείγματος 29 χιλ. καταναλωτών 58 χωρών από όλες τις ηπείρους (πραγματοποιήθηκε μεταξύ 18/2 και 8/3 φέτος, μέσω του διαδικτύου).

 Περισσότερο «ηθικοί καταναλωτές» δηλώνουν οι νεότεροι, κάτω των 30 ετών, ωστόσο την μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με το 2011 παρουσιάζουν οι καταναλωτές μεταξύ 40-44 ετών, από 38% το 2011 σε 50% το 2013. Ως «ηθικοί καταναλωτές» ορίζονται εκείνοι που δηλώνουν πρόθυμοι να πληρώσουν επιπλέον χρήματα για προϊόντα και υπηρεσίες που προέρχονται από εταιρίες που υλοποιούν κοινωνικά και περιβαλλοντικά προγράμματα.  Το ποσοστό των κατά δήλωση «ηθικών» καταναλωτών διαφέρει σημαντικά μεταξύ των 58 χωρών, που έλαβαν μέρος στην έρευνα.

Ειδικότερα, ενώ οι καταναλωτές στην Ινδία και στις Φιλιππίνες είναι σε ποσοστό άνω του 70% διατεθειμένοι να δαπανούν περισσότερο για προϊόντα ή υπηρεσίες που προέρχονται από εταιρείες που ασκούν κοινωνική πολιτική, στην Ευρώπη το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στο 37%. Στην Ελλάδα το εν λόγω ποσοστό διαμορφώνεται στο 52% φέτος, παρουσιάζοντας αύξηση 21 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με δύο χρόνια πριν! Σχετικά με το ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό στην Ευρώπη δεν είναι τυχαίο ότι, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Κομισιόν, το 41% των πολιτών τις ΕΕ κρίνουν αρνητικά τη συνολική επιρροή των επιχειρήσεων στην κοινωνία.