Σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα της New Times, στα 13 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε ο συνολικός τζίρος 991 μεγάλων βιομηχανικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων τροφίμων-ποτών κατά τη χρήση του 2016, μετά από ελαφρά κάμψη το 2015.

Οι επιχειρήσεις του δείγματός της βελτίωσαν την καθαρή κερδοφορία τους από 351 εκατ. ευρώ το 2015 σε 397 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ εμφάνισαν μείωση κατά 5,1% των συνολικών ιδίων κεφαλαίων τους, που διαμορφώθηκαν στα 4,85 δισ. ευρώ, με αντίστοιχη μείωση των συνολικών τους υποχρεώσεων κατά 5,9%, που διαμορφώθηκαν στα 8 δισ. ευρώ. Κατά το 74,1% οι επιχειρήσεις του δείγματος εμφανίστηκαν κερδοφόρες.

Ειδικότερα, οι 734 από τις 991 επιχειρήσεις τροφίμων εμφάνισαν κέρδη και 257 ζημιές. Οι πρώτες αύξησαν τις συνολικές πωλήσεις τους κατά 4,8%, φτάνοντας τα 10,9 δισ. ευρώ. Τα συνολικά τους κέρδη αυξήθηκαν κατά 13,8% και διαμορφώθηκαν στα 578 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιακή τους διάρθρωση βελτιώθηκε κατά τι, αφού, ενώ τα συνολικά ίδια κεφάλαιά τους παρέμειναν σχεδόν σταθερά στα 4 δισ. ευρώ, οι συνολικές τους υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 5,6%, διαμορφούμενες στα 5,7 δισ. ευρώ το 2016.

Αντιθέτως ο συνολικός τζίρος των ζημιογόνων μειώθηκε κατά 5,2%, διαμορφούμενος στα 2,1 δισ. ευρώ, και οι συνολικές ζημιές τους αυξήθηκαν κατά 15,2%, φτάνοντας τα 180 εκατ. ευρώ. Από τις 991 επιχειρήσεις του δείγματος οι 662 βιομηχανικές-παραγωγικές αύξησαν τον κύκλο εργασιών τους κατά 2%, φτάνοντας τα 9,5 δισ. ευρώ, και τα καθαρά τους κέρδη κατά 7,8%, ανερχόμενα στα 284,7 εκατ. ευρώ.

Αντιστοίχως οι 329 εμπορικές επιχειρήσεις του δείγματος αύξησαν τον τζίρο τους κατά 5,8%, φτάνοντας τα 3,5 δισ. ευρώ, και τα κέρδη τους κατά 29,6%, ανερχόμενα στα 113 εκατ. ευρώ.

Πρώτες σε κερδοφορία εταιρείες εντοπίστηκαν οι Chipita, Agroinvest, Ιχθυοτροφεία Σελόντα, Intercomm Foods, Σόγια Ελλάς, Όπτιμα ΑΕ, Παπαδόπουλος Ε.Ι. ΑΕ, Πέττας Παύλος, Αραμπατζής Μιχ., Κρι-Κρί Βιομηχανία Γάλακτος, κοτόπουλα Νιτσιάκος, BIOMAR Hellenic, Ελληνικά Γαλακτοκομεία, Newrest Υπηρεσίες Αεροσκαφών, ζυμαρικά Γιούριμακ, Αφοί Μπαλακανάκη, Tasty Foods, Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες, Γρηγόρης Μικρογεύματα, Barilla Hellas (Misko) και Παλίρροια Σουλιώτης, Μέλισσα Κίκιζας και ΚΑΦΕΑ.

Μεταξύ των εταιρειών με τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης κερδοφορίας ήταν οι Κολιός, Tasty Foods, Μπιτσάκος Υδατοκαλλιέργειες, Φάρμα Κουκάκη, Χαλβαδοποιία Παπαγιάννη, Καραγεωργίου-3Άλφα, ΙΟΝ ΑΕ, ΒΙΟΜΑR και Μύλοι Παπαφίλη. Με σημαντικές ζημιές εντοπίστηκαν οι εταιρείες Ελληνική Βιομηχανία Ζαχαρης, ΔΕΛΤΑ, ΦΑΓΕ, Νίκας, Creta Farm, Κιουτσουκώστα-Αφοί Κρέκα, Elbisco, Παγωτά Δωδώνη και Βίγλα.