Τη γνώμη των στελεχών του κλάδου FMCG’s για το νέο κανονιστικό πλαίσιο της αγοράς παρουσίασαν οι Μαρία Καρακλιούμη, Στατιστικός, εταίρος στην Netrino και πολιτική αναλύτρια και Γιώργος Παπαγεωργακόπουλος, Σύμβουλος επιχειρήσεων και βιωσιμότητας στη Netrino.

«Η τάση ήταν ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί παντού, με τη μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται, κατά τη γνώμη των στελεχών, στη μαναβική, με 77,3%» σχολίασε η Μαρία Καρακλιούμη. Η αμέσως επόμενη κατηγορία με τις μεγαλύτερες αυξήσεις ήταν το κρέας με 94,2%, ενώ τρίτη κατηγορία ήταν τα ζαχαρώδη με 71,1%. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το 26,8% των στελεχών ανέφεραν για τα ζαχαρώδη ότι σημείωσαν αύξηση κατά 20-30%.

Για όλες τις κατηγορίες προϊόντων, τα στελέχη της αγοράς θεωρούν ότι οι τιμές των αγαθών στην Ελλάδα είναι πολύ ακριβότερες ή ακριβότερες σε σύγκριση με την Ευρώπη. Εξαίρεση αποτελεί η μαναβική καθώς τα στελέχη θεωρούν ότι οι τιμές στη χώρα μας είναι φθηνότερες.Το λιανεμπόριο είναι εκείνο το οποίο θεωρούν στελέχη της αγοράς έχει μεγάλο (52,6%) ή και εξοντωτικό ανταγωνισμό (21,6%).

Περισσότερα από 9 στα 10 στελέχη του λιανεμπορίου, ήτοι το 92,3%, θεωρούν τον ανταγωνισμό του κλάδου τους μεγάλο ή υπερβολικό. Το 82,5% εκείνων που εργάζονται στον κλάδο τροφίμων θεωρεί τον ανταγωνισμό στα τρόφιμα μεγάλο ή υπερβολικό.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter