Δύο πολύ σημαντικές πιστοποιήσεις (ISO 14001 και OHSAS 18001/2007) απέσπασε η Nestle Ελλάς και συγκεκριμένα τα εργοστάσια του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΚΟΡΠΗ στο Μοναστηράκι Αιτωλοακαρνανίας και του Φυσικού Μεταλλικού Νερού για ψύκτες Aqua Spring στη Δωδώνη Ιωαννίνων. Οι δύο σύγχρονες μονάδες παραγωγής και εμφιάλωσης εφαρμόζουν ήδη το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά  ISO 14001 και το Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία κατά το πρότυπο OHSAS 18001/2007.

Το ISO 14001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με το οποίο τα δύο εργοστάσια   βελτιώνουν την περιβαλλοντική τους απόδοση και μειώνουν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. Με το ISO 14001 επιτυγχάνεται ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων, μείωση στην κατανάλωση ενέργειας και βελτίωση της αποδοτικότητας διαδικασιών, ενώ ενισχύεται η ανακύκλωση.

Το πρότυπο OHSAS 18001/2007 καλύπτει όλες τις απαιτήσεις για την υγιεινή και ασφάλεια τόσο των εργαζομένων όσο και των επισκεπτών των εργοστασίων. Με την εφαρμογή του OHSAS προσδιορίζονται ενδεχόμενοι κίνδυνοι και λαμβάνονται τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα, βελτιώνεται το υπάρχον σύστημα υγιεινής και ασφάλειας, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται ένα  περιβάλλον που είναι απαραίτητο για αποδοτικότερη και πιο ευχάριστη εργασία.

Διοικητικές αλλαγές

‘Οπως έχει ήδη προαναγγελθεί, και στο πλαίσιο των τελευταίων εξελίξεων στην εταιρική διακυβέρνηση, η Nestle Ελλάς αποφάσισε να διαχωρίσει τις θέσεις του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου από 1ης Ιανουαρίου 2009. Κατά συνέπεια, ο κ. Ευάγγελος Καλούσης παραμένει πρόεδρος του ΔΣ, ενώ διευθύνων σύμβουλος αναλαμβάνει ο κος Laurent Dereux (στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνεται και η περιοχή Νοτιοανατολικής Ευρώπης).