Για δεύτερη συνεχομένη χρονιά η Nestlé και η πρωτοβουλία της «Συμμαχία για τη Νέα Γενιά» (Alliance for YOUth) συνεισέφεραν στην προώθηση του προγράμματος της Ε.Ε. για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (VET), διοργανώνοντας περισσότερες από 30 εκδηλώσεις και δραστηριότητες σε 23 χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.

Έχοντας συνάψει συνεργασίες με περισσότερες από 200 επιχειρήσεις, η Συμμαχία για τη Νέα Γενιά εκπληρώνει τη δέσμευση της εταιρείας για προσφορά θέσεων εργασίας και πρακτικής άσκησης σε 90.000 ανθρώπους εντός ενός ημερολογιακού έτους. Από την έναρξη της πρωτοβουλίας της το 2014, η εταιρεία έχει δημιουργήσει 760 προγράμματα εκμάθησης στην Ευρώπη, τα οποία συνδυάζουν την εργασία με την εκπαίδευση.