Η Nestlé Ελλάς και η Polyeco ΑΕ συνεργάζονται για τη μείωση των επιπτώσεων της ρύπανσης στις ελληνικές θάλασσες, θέτοντας σε εφαρμογή το πιλοτικό, πρωτοποριακό πρόγραμμα We Sea More, το οποίο ανέλαβε δράση στο θαλάσσιο οικοσύστημα του Παλαιού Φαλήρου το πρώτο τρίμηνο του 2020, σε θαλάσσια και παράλια έκταση ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου, στην Ακτή Έδεμ.

Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε τρία στάδια: α) Της χαρτογράφησης των απορριμμάτων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την εταιρεία UcanDrone, με κύριο εργαλείο μια συστοιχία μη επανδρωμένων συστημάτων (εδάφους, αέρος, πλεύσης) με αισθητήρες και κάμερες, β) της συλλογής και του διαχωρισμού των υλικών, που πραγματοποιήθηκε από προσωπικό της Polyeco και δύτες της Divers’ World, και γ) της ανακύκλωσής τους. Το αποτέλεσμα ήταν η συλλογή 11 τόνων απορριμμάτων από τον βυθό και την ακτή (ελαστικά, σύμμεικτα, σιδηρούχα και μη μέταλλα, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο, χαρτί, ξύλο, μπαταρίες κ.ά.).

Το 75% των πλαστικών υλών έγινε πέλετ, τα ελαστικά που συλλέχθηκαν από τον βυθό οδηγήθηκαν προς ανακύκλωση σε εταιρεία ελαστικών αποβλήτων, το χαρτί και το ξύλο οδηγήθηκαν προς παραγωγή εναλλακτικού καυσίμου και το γυαλί ως πρώτη ύλη για την τσιμεντοβιομηχανία. Οι μπαταρίες ανακυκλώθηκαν στη μονάδα μπαταριών της Polyeco, ενώ τα σιδηρούχα και μη μέταλλα στάλθηκαν σε εργοστάσια ανακύκλωσης μετάλλων. Τα υπόλοιπα μεταφέρθηκαν στο εργοστάσιο της Polyeco για περαιτέρω διαχείριση και αξιοποίηση.