Περισσότεροι από 4.000 νέοι κάτω των 30 ετών έχουν από την αρχή του έτους επωφεληθεί από το πρόγραμμα Nestlé needs YOUth, της τριετούς πανευρωπαϊκής δέσμευσης της εταιρείας για τη νεανική απασχόληση, που στοχεύει στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη.

Μέσω του προγράμματος, 1.500 νέοι εργάζονται πλέον σε θέσεις πλήρους απασχόλησης. Επιπλέον, 1.500 νέοι κάνουν πρακτική άσκηση ή συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενώ περισσότεροι από 1.100 απασχολούνται με συμβόλαια συγκεκριμένου χρόνου στη Nestlé. Η εταιρεία έχει δεσμευτεί να δημιουργήσει ευκαιρίες απασχόλησης στην Ευρώπη για περισσότερους από 20.000 νέους, ενισχύοντας τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, με στόχο να τους βοηθήσει να βρουν εργασία, είτε στην εταιρεία είτε μεταξύ των προμηθευτών της ή αλλού. Το πρόγραμμα Nestlé needs YOUth είχε θετική ανταπόκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές κυβερνήσεις, καθώς και από τους συνεργάτες της Nestlé και τους προμηθευτές της, όταν λανσαρίστηκε πέρυσι στην Αθήνα.