Το πρόγραμμα Ignite Ideas, μια πρωτοβουλία της Nestlé Ελλάς που αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των start-ups και καινοτόμων ιδεών, σχετικών με τη δραστηριότητά της, υλοποιήθηκε για πρώτη φορά με την υποστήριξη του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας ACEin του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρηματικών τους σχεδίων δήλωσαν 36 ομάδες. Μετά από εννιά μήνες δουλειάς, έξι έφτασαν στην τελική του φάση. Η τελική φάση του προγράμματος ανέδειξε τρεις, των οποίων οι ιδέες βρίσκονται σε ώριμο στάδιο. Αυτές κατά σειρά βράβευσης είναι οι Shopmind, η οποία εξειδικεύεται στα retail analytics, η ΒΙΟ2CHP spin-off του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, που σχεδίασε την ανάπτυξη τεχνολογίας, η οποία επιτρέπει τη χρήση στερεής υπολειμματικής βιομάζας για την παραγωγή «καθαρής» ενέργειας σε μικρή κλίμακα, και η νεοφυής Coffeco, που σχεδίασε την αξιοποίηση των υπολειμμάτων καφέ για τη δημιουργία φαινολικών ουσιών, οι οποίες έχουν ευεργετικές ιδιότητες για την υγεία.