Στο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής της Nestlé, η οποία πρόσφατα ανακοίνωσε την επένδυση 2 δισ. ελβετικών φράγκων στην αντικατάσταση ως το 2025 των μη ανακυκλώσιμων πλαστικών συσκευασιών όλων των προϊόντων της από πλήρως ανακυκλώσιμες ή επαναχρησιμοποιούμενες, η Nestlé Ελλάς παρουσίασε πρόσφατα τις δεσμεύσεις της για δράσεις κατά της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία από 2013 έχει μειώσει κατά 17.700 τόνους τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από το σύνολο των δραστηριοτήτων της, ότι τα εργοστάσιά της την τελευταία επταετία λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές και ότι από τις αρχές του 2019 πέτυχε να μηδενίσει το ποσοστό των απορριμμάτων των εγκαταστάσεών της που καταλήγουν σε ΧΥΤΑ. Ειδικότερα, η εταιρεία δεσμεύεται για την ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση του 100% των συσκευασιών της μέχρι το 2025, τη δημιουργία Ινστιτούτου Επιστημών Συσκευασίας με σκοπό την ανάπτυξη βιώσιμων υλικών, καθώς και τη σύσταση συνεργασιών, που θα ενισχύουν την έρευνα και την καινοτομία, την ανάληψη ενεργού ρόλου στην ανάπτυξη συστημάτων για τη συλλογή, διαλογή και ανακύκλωση συσκευασιών κ.ά., ενώ δεσμεύεται για μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις δραστηριότητές της μέχρι το 2050.