Το εργοστάσιο Φυσικού Μεταλλικού Νερού Κορπή είναι το πρώτο μεταξύ όλων των εργοστασίων παραγωγής εμφιαλωμένου νερού στην Ελλάδα κι από τα πρώτα της Nestlé παγκοσμίως, που αποκτούν την πιστοποίηση Alliance for Water Stewardship (AWS).

Η σχετική διεθνής πιστοποίηση χορηγείται βάσει αυστηρών κριτηρίων και κατόπιν ενδελεχών ελέγχων, οι οποίοι βεβαιώνουν την άρτια λειτουργία των εγκαταστάσεων συνδυαστικά με την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων. Για τη διατήρηση της πιστοποίησης διενεργούνται ετήσιοι επαναληπτικοί έλεγχοι. H Nestlé έχει δεσμευθεί για την πιστοποίηση όλων των εργοστασίων νερού της με το συγκεκριμένο πρότυπο μέχρι το 2025.