Η Nestle εγκαινίασε στο Μεξικό το Nescafe Plan. Η Rainforest Alliance, μια διεθνής ΜΚΟ για την προστασία της βιοποικιλότητας, θα υποστηρίξει τη Nestle μαζί με άλλους εταίρους της από το δίκτυο Sustainable Agriculture Network (SAN) και την Ένωση καφέ 4C, στην εκπλήρωση των στόχων του Nescafe Plan για τη γεωργία.

Στην επόμενη πενταετία η Nestle θα διπλασιάσει την ποσότητα του καφέ που προμηθεύεται απευθείας από τους γεωργούς, αγοράζοντας ετησίως 180.000 τόνους καφέ από 170.000 καλλιεργητές, ενώ ως τα τέλη της όλη η ποσότητα του απευθείας αγορασμένου καφέ θα πληροί τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα βιωσιμότητας της 4C.

Επίσης, ως το 2020 περί τους 90.000 τόνους καφέ Nescafe θα καλλιεργούνται σύμφωνα με τις αρχές της Rainforest Alliance και του δικτύου SAN. Εξάλλου, ως τότε η εταιρεία θα διανείμει στους καλλιεργητές 220.000.000 ανθεκτικά φυτάρια υψηλής απόδοσης, για τη βελτίωση των φυτειών τους – ήδη από το 2000 έχει διανείμει πάνω από 16.000.000 φυτάρια καφέ, επεκτείνοντας ταυτόχρονα, τα προγράμματα τεχνικής υποστήριξης που παρέχει, σε περισσότερους από 10.000 καλλιεργητές τον χρόνο.