Καθήκοντα νέου γενικού διευθυντή της Unilever Νοτιοανατολικής Ευρώπης ανέλαβε ο κ. Andrew Kennedy, μέχρι πρότινος επί πενταετία General Manager Geo-expansion & Vice President Customer Development της εταιρείας στην Κίνα. Διαδέχθηκε τον κ. Jean Francois Etienne, ο οποίος ανέλαβε τη γενική διεύθυνση της Unilever Πολωνίας και Βαλτικής.