Ο κ. Χάρης Αναγνωστόπουλος ανέλαβε καθήκοντα γενικού διευθυντή στην Ολυμπία-Xenia ΑΒΑΕ, στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης των δραστηριοτήτων της εταιρείας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Με μακρά εμπειρία σε διάφορες διευθυντικές θέσεις σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες, ο κ. Αναγνωστόπουλος τα τελευταία 13 χρόνια διετέλεσε γενικός διευθυντής της Georgia Pacific ΕΜΕΑ για την Ελλάδα και τις λοιπές βαλκανικές χώρες.