Ο κ. Γιώργος Σπηλιόπουλος παραδίδει το τιμόνι της Barilla Hellas, με αρμοδιότητα για την Ελλάδα και την Αν. Ευρώπη, στον κ. Cristiano Alocci, πρόεδρο του τομέα Αν. Ευρώπης, περιλαμβανομένης της Ρωσίας, του ομίλου Barilla, και αναλαμβάνει από 1ης Ιανουαρίου του 2020 καθήκοντα Group Organization Vice President στον όμιλο, με κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της στρατηγικής για το ανθρώπινο δυναμικό του.