Η Coca-Cola HBC AG ανακοίνωσε το διορισμό του κ. Zoran Bogdanovic στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, που κατείχε ο Δημήτρης Λόης, ο οποίος απεβίωσε τον Οκτώβριο.

Ο κ. Bogdanovic θα προταθεί επίσης ως εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας στην επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων της.