Ο κ. Carlo Mereghetti ανέλαβε την 1η Σεπτεμβρίου καθήκοντα CEO της Barilla Hellas και πρόεδρος της περιοχής EEMEA, που περιλαμβάνει την Ανατολική Ευρώπη, την Τουρκία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Η ανάθεση των νέων καθηκόντων στον κ. Mereghetti εντάσσεται στο πρόγραμμα αναδιοργάνωσης του ομίλου Barilla παγκοσμίως. Ο νέος CEO της Barilla ανήκει στο δυναμικό του ομίλου από τον Οκτώβριο 2009 και έχει διαγράψει μακρά πορεία σε διάφορους ηγετικούς ρόλους στο πλαίσιό του. Μέχρι πρότινος κατείχε τη θέση του προέδρου του τομέα της Βόρειας Ευρώπης. Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Cristiano Alocci ανέλαβε καθήκοντα Chief Business Operating Officer στον όμιλο.