Στόχος του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, ο οποίος θα εισαχθεί προς ψήφιση το αμέσως προσεχές διάστημα, είναι να υποκινηθεί ένα «τεράστιο νέο κύμα επενδύσεων, που θα αναπληρώσει το «κατεστραμμένο» κεφάλαιο των τελευταίων ετών», όπως τόνισε σε συνέντευξη Τύπου στα τέλη Ιανουαρίου ο κ. Λόης Λαμπριανίδης, Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Όπως είπε, η μέριμνα της κυβέρνησης είναι αφενός να αποφευχθούν οι «αστοχίες» των δύο προηγούμενων Αναπτυξιακών Νόμων, δηλαδή η επιδότηση σχεδίων χαμηλής τεχνολογίας και η υψηλή συγκέντρωση των επιχορηγήσεων σε λίγες επενδύσεις, και αφετέρου να ενισχυθεί η απασχόληση, να προωθηθεί η ισόρροπη ανάπτυξη, η εκβιομηχάνιση της χώρας και η βελτίωση της θέσης της στον διεθνή καταμερισμό της εργασίας. Κεντρική θέση στον σχεδιασμό έχουν η τεχνολογική αναβάθμιση, ο αναπροσανατολισμός της οικονομίας σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας και η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας, βασισμένης στην ανάπτυξη τομέων όπως η αγροδιατροφική αλυσίδα και οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας.
 
Εξάλλου, επιδοτήσεις έως 200.000 ευρώ σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που θέλουν να αυτοαπασχοληθούν, υφιστάμενες μικρές, τουριστικές και νεοφυείς επιχειρήσεις (εκσυγχρονισμός, ποιοτική αναβάθμιση υπηρεσιών, απόκτηση ικανοτήτων) εισάγουν τα τέσσερα πρώτα προγράμματα ΕΣΠΑ, που ανακοίνωσε στις 11 Φεβρουαρίου η πολιτική ηγεσία του υπουργείου υπό τον υπουργό κ. Γιώργο Σταθάκη, τονίζοντας με έμφαση την πρόνοια για απόλυτη διαφάνεια και ανοικτή πρόσβαση όλων στα προγράμματα. Ο πρώτος κύκλος προκήρυξης των τεσσάρων δράσεων έχει προϋπολογισμό 252,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός ανέρχεται στα 370 εκατ. ευρώ.