Την κατάργηση μια σειράς παρωχημένων και αναχρονιστικών ρυθμίσεων-παρεμβάσεων του κράτους στη λειτουργία της αγοράς ανακοίνωσαν το ΥΠΑΑΝ και το Υπ. Υγείας, παρουσιάζοντας τους νέους Κανόνες Διακίνησης-Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ). Στο ίδιο πλαίσιο, παρουσίασαν τη νέα Υγειονομική Διάταξη, η οποία, καταργώντας τις προϋποθέσεις ύπαρξης ελάχιστων τετραγωνικών μέτρων και τις πρόσθετες άδειες, επιτρέπει τη διάθεση επιπλέον κατηγοριών προϊόντων τροφίμων κυρίως από μικρά καταστήματα (μεγάλων ή μικρών επιχειρήσεων).

Με την εν λόγω Διάταξη –θα τεθεί άμεσα σε ισχύ– εκτιμάται ότι οι επιχειρήσεις θα ελέγχονται για την διάθεση ασφαλών τροφίμων κι όχι για τυπικές προϋποθέσεις, άσχετες με τη δημόσια υγεία. Με το νέο θεσμικό πλαίσιο ΔΙΕΠΠΥ καταργούνται προστατευτικές ρυθμίσεις στον ανταγωνισμό, ενώ η προστασία των καταναλωτών και της δημόσιας υγείας ευθυγραμμίζεται πλήρως με όλους τους κοινοτικούς κανόνες και ειδικές νομοθεσίες. Στο νέο πλαίσιο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται πχ ότι στον τιμοκατάλογο όλων των καταστημάτων θα αναγράφεται, αντί μόνο της τελικής τιμής, αναλυτικά η καθαρή τιμή, ο ΦΠΑ, οι επιβαρύνσεις και το τελικό κόστος ή επίσης, η ελάττωση του επιτρεπόμενου βάρους των υλικών συσκευασίας προς όφελος του καταναλωτή.

Ακόμα, προβλέπεται ότι οι διάφοροι επαγγελματίες οφείλουν να ενημερώνουν τους καταναλωτές προκαταβολικά για το εκτιμώμενο κόστος της εργασίας που τους ζητείται, ανεξαρτήτως αν θα την αναλάβουν, και ότι κανένα προϊόν δεν θα προσφέρεται-χρεώνεται στην εστίαση χωρίς τη συναίνεση του καταναλωτή (πχ εμφιαλωμένο νερό ή ψωμί), ενώ καταργείται ένα πλήθος αναχρονιστικών περιορισμών και υποχρεώσεων, που επιβάρυναν τις επιχειρήσεις αδικαιολόγητα με πρόσθετο γραφειοκρατικό κόστος.

Πάντως, η δυνατότητα που παρέχουν οι νέοι Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ, σχετικά με τη διάθεση τροφίμων περασμένης χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας (εξαιρουμένων των κατά νόμο «ευαλλοίωτων» και υπό τον όρο ότι θα πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή), δημιουργούν σκεπτικισμό εξαιτίας των προβλημάτων που μπορεί να δημιουργήσουν παρά εκείνων που θα επιλύσουν. Σε περιβάλλοντα κοινωνικοοικονομικής κατάρρευσης τέτοιες ρυθμίσεις αντί του εξορθολογισμού ευνοούν μάλλον τις παθογένειες εις βάρος όλων όσοι, υποτίθεται, ότι ωφελούνται από αυτές.