Εγκαινιάστηκε στο Κιάτο το πρώτο πράσινο, βιοκλιματικό κατάστημα My Market, με ολοκληρωμένη εφαρμογή τεχνολογιών, συστημάτων και υλικών που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος.

Η ετήσια λειτουργία του καταστήματος θα απαλλάξει το περιβάλλον από την επιβάρυνση 240 τόνων CO2 , πράγμα ισοδύναμο με την απόσυρση ανά έτος 80 οχημάτων από την κυκλοφορία. Στο κατάστημα εφαρμόζονται για πρώτη φορά πρακτικές που μπορεί όχι μόνο να εξοικονομούν, αλλά και να παράγουν ενέργεια, όπου σε μικρότερη ή μεγαλύτερη έκταση, θα αποτελέσουν το σημείο αναφοράς για μελλοντικές εφαρμογές σε επενδύσεις της εταιρείας.