Η σειρά ανήκει σε ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς (14%), που αναπτύσσεται με εξαιρετικούς ρυθμούς, αλλά και στην κατηγορία των προϊόντων για μαλλιά με αυξημένες ανάγκες, γεγονός που ευνοεί συνδυαστικές αγορές. Επίσης, είναι η πρώτη σειρά προϊόντων ευρείας κατανάλωσης με τεχνολογία που προηγείται αυτής των άλλων καναλιών. Αυτά τα στοιχεία είναι η εγγύηση για ανάπτυξη των πωλήσεων στο ράφι των καλλυντικών για τα μαλλιά και, κατά συνέπεια, των συνολικών πωλήσεων του λιανεμπόρου, ο οποίος θα επιλέξει να τοποθετήσει τη σειρά στο ράφι του καταστήματός του.

Η νέα σειρά θα προωθηθεί δυναμικά μέσω της τηλεόρασης, των περιοδικών και με outdoor ενέργειες. Επίσης, δυναμική θα είναι η υποστήριξη στο σημείο πώλησης, με ειδικές ενέργειες για τους πελάτες και με δειγματοδιανομές.