Μια ακόμη πιστοποίηση από την TÜV HELLAS (TÜV NORD), αυτής του συστήματος διανομής και πώλησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων, προστέθηκε στις πρακτικές και τις διαδικασίες ελέγχου ποιότητας που εφαρμόζει η Χαλκιαδάκης. Ο φορέας πιστοποίησης επιθεώρησε τις εγκαταστάσεις και τις διαδικασίες των σούπερ μάρκετ της αλυσίδας και προχώρησε στην έκδοση σχετικής βεβαίωσης ότι το σύστημα «Αρχών και κατευθυντήριων Γραμμών ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων» συμμορφώνεται με τις σχετικές νομοθετικές απαιτήσεις. Σύμφωνα με τη νέα πιστοποίηση, τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς αποθήκευσης και εμπορίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων, όπως είναι αντισηπτικά, πάνες ενηλίκων, είδη υγιεινής όπως προστατευτικές μάσκες, γάντια, αντισηπτικά υγρά χεριών, προφυλακτικά, επιθέματα και επιδέσμους κ.α.