Σχέδιο ανάπτυξης των αλυσίδων ΙΚΕΑ και Intersport στην Ελλάδα και το εξωτερικό προωθεί η διοίκηση του ομίλου Φουρλής.

Βάσει του πλάνου της, εντός της πενταετίας 2008-2013 αναμένεται να δημιουργηθούν 8 νέα καταστήματα ΙΚΕΑ σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία. Ειδικά για το 2009 προβλέπεται η δημιουργία δύο πολυκαταστημάτων σε Λάρισα και Ιωάννινα.

‘Οσον αφορά στην αλυσίδα αθλητικών ειδών Intersport, η οποία σήμερα διαθέτει 27 καταστήματα εντός ελλαδικού χώρου, μέχρι τα τέλη του 2008 θα εγκαινιάσει ακόμα 3 καταστήματα, ενώ εντός του 2009 σχεδιάζει να εγκαινιάσει 5 καταστήματα στη Ρουμανία, 4 στην Ελλάδα και 1 στη Βουλγαρία. Στόχος της είναι ο διπλασιασμός των μονάδων του δικτύου της σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο εντός τριών χρόνων.