Νόμος του ελληνικού κράτους έγινε η σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών στον τομέα της γεωργίας, όπως την ορίζει το στρατηγικό σχέδιο της ΕΕ για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (2023 – 2027).

Στόχος της νομοθετικής παρέμβασης είναι η συνεργασία των γεωργών και κτηνοτρόφων σε ομάδες και η ενθάρρυνσή τους να συστήσουν και να συμμετάσχουν σε συλλογικά σχήματα, δηλαδή ομάδες παραγωγών ή οργανώσεις παραγωγών, στον τομέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν από κοινού τις νέες προκλήσεις της αγοράς και να ενισχύσουν τη θέση τους στην αλυσίδα αξίας της αγροδιατροφής. Με πρότερη εγγραφή των μελών στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, στόχοι των ομάδων είναι η επέκταση δραστηριοτήτων, έως την τελική διάθεσή του προϊόντος (καθετοποίηση της παραγωγής) και η επέκταση σε νέα, συναφή προϊόντα.

Για τις ομάδες παραγωγών η ελάχιστη αξία διακινούμενης παραγωγής ορίζεται στα €100.000, με ελάχιστο αριθμό δώδεκα μελών στη φυσική κατεύθυνση και οκτώ στη ζωική. Στις βιολογικές ομάδες απαιτούνται κατ’ ελάχιστο πέντε μέλη και αξία παραγωγής €50.000. Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο, όπου περιγράφονται ενέργειες για μελλοντική ανάπτυξη δραστηριοτήτων και διατύπωση δεσμευτικών στόχων, ως προς την επίτευξη πολιτικών «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο». Η στρατηγική αφορά αύξηση μελών, δημιουργία ενεργειών προβολής και προώθησης, εφαρμογή νέων πρακτικών και τεχνικών μεθόδων κ.ά..


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter