Στη σύσταση μίας νέας εταιρείας η οποία θα δραστηριοποιηθεί στα logistics προχώρησε η οικογένεια Αραμπατζή, με τη συμμετοχή και του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της Αραμπατζής Ελληνικές Ζύμες, Μιχάλη Αραμπατζή. Η επωνυμία της νεοσύστατης εταιρείας είναι «Αραμπατζής Υπηρεσίες Logistics ΑΕ» και η κύρια δραστηριότητά της είναι οι υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση τη αλυσίδας εφοδιασμού (logistics), με δευτερεύουσες δραστηριότητες τις υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη, τις υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων και τις άλλες υπηρεσίες αποθήκευσης.

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, που εδρεύει στη Σίνδο της Θεσσαλονίκης, ανέρχεται σε 25.000 ευρώ, με τον Μιχάλη Αραμπατζή να κατέχει το 20% του συνόλου των μετοχών, ενώ το υπόλοιπο 80% μοιράζονται άλλα μέλη της οικογένειας Αραμπατζή, με ποσοστά 15% (πλην ενός που έχει 5%).

Όσον αφορά στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο της νεοσύστατης εταιρείας, σε αυτο ηγείται ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ο Κωνσταντίνος Αραμπατζής, με αναπληρώτρια πρόεδρο την Ελένη Αραμπατζή, ενώ ο Μιχάλης Αραμπατζής συμμετέχει ως απλό μέλος του διοικητικού συμβουλίου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter