Μια νέα δομή, με σαφώς πιο διευρυμένες συντονιστικές και εκτελεστικές αρμοδιότητες από τις υφιστάμενες, «ρίχνει στη μάχη» για την καταπολέμηση του παρεμπορίου το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η νέα δομή φέρει της επωνυμία Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ). Η θεσμοθέτησή της αναμένεται άμεσα, καθώς το σχετικό νομοσχέδιο είναι ήδη έτοιμο.

Mε τη σύσταση της ΔΙΜΕΑ, η οποία θα υπάγεται στον υπουργό Ανάπτυξης, θα καταργηθεί το γνωστό έως σήμερα ΣΥΚΕΑΠ (Συντονιστικό Κέντρο για την Αντιμετώπιση του Παρεμπορίου) και οι δομές ελέγχου και παρατηρητηρίων, που λειτουργούν στο πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή. Όπως τονίζεται εκ μέρους της, το σχετικό νομοσχέδιο που περιλαμβάνει την ίδρυση της ΔΙΜΕΑ, έχει καταρτιστεί εξ ολοκλήρου από την Γενική Γραμματεία κατόπιν διαβούλευσης με ξένες ελεγκτικές αρχές και ενσωματώνει βέλτιστες και αποτελεσματικές πρακτικές αντιμετώπισης του παρεμπορίου.

Σύμφωνα με στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η δημιουργία της ΔΙΜΕΑ είναι απολύτως επείγουσα για τον περιορισμό του φαινομένου, καθώς η λειτουργία των υφιστάμενων δομών και του σχετικού νομοθετικού πλαισίου κρίνεται ότι δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των πραγματικών διαστάσεων του προβλήματος. Ως παράδειγμα αναφέρουν ότι το ΣΥΚΕΑΠ είχε μόνο συντονιστικό ρόλο κι όχι επιχειρησιακό, όπως θα έχει η ΔΙΜΕΑ. Σημειώνουν επίσης ότι παρά την κατακόρυφη αύξηση των ελέγχων για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου, την κατάσχεση των προϊόντων του και την επιβολή προστίμων, το γεγονός είναι ότι οι έλεγχοι ως σήμερα αφορούν μάλλον «χαμηλού κινδύνου» για την οικονομία περιπτώσεις, εξηγώντας ότι στο εξής οι έλεγχοι θα επεκταθούν και σε πιο «απαιτητικούς» κρίκους της οικονομίας, κατά το αμερικανικό πρότυπο.

Στόχοι και διάρθρωση δομών
Βάσει των σχεδιασμών του υπουργείου, με τη νέα δομή θα επιτευχθεί:

  • Ενίσχυση της επιχειρησιακής και κατασταλτικής δράσης του ελεγκτικού μηχανισμού, μέσω της συνεργασίας με τα σώματα ασφαλείας
  • Ανάπτυξη της διυπηρεσιακής συνεργασίας μεταξύ όλων των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών
  • Επιχειρησιακή και στρατηγική ετοιμότητα, μέσω της στοχοθεσίας, της απλούστευσης των διαδικασιών και της μείωσης της γραφειοκρατίας
  • Εξοικονόμηση πόρων από άλλες κρατικές υπηρεσίες (π.χ. ΕΛΑΣ στην Αττική)
  • Συγκρότηση ενός μοναδικού κέντρου διαχείρισης των πληροφοριών για το παράνομο εμπόριο και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας
  • Οριζόντια δράση της μονάδας σε όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων και των υπηρεσιών.

Υπό το διοικητή της ΔΙΜΕΑ θα συσταθούν το Γραφείο Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης, η Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου και η Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Στην πρώτη διεύθυνση θα υπάγονται το Τμήμα Διυπηρεσιακής Δράσης και το Τμήμα Ελέγχου της Αγοράς και στη δεύτερη διεύθυνση τα τμήματα αφενός Διαχείρισης Πληροφοριών και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου και αφετέρου Ανάλυσης Δεδομένων. Το ανθρώπινο δυναμικό της Επιτελικής Μονάδας θα ανέρχεται σε 65 άτομα (τα 20 θα προέλθουν από την υφιστάμενη δομή). Η στελέχωσή της θα γίνει από υπαλλήλους του υπουργείου ή, αν χρειαστεί, από μετατάξεις.

Σημειώνουμε ότι στο σχετικό σχέδιο νόμου προβλέπεται η προμήθεια νέου ψηφιακού συστήματος διαχείρισης των πληροφοριών, η παροχή ψηφιακών μέσων στους ελεγκτές, η ενίσχυση του μηχανοκίνητου στόλου, καθώς και η σύσταση ενός Εθνικού Μητρώου Ελεγκτών. Πέραν των μεριμνών κατά του παρεμπορίου, στο νομοσχέδιο προβλέπεται και η σύσταση ενός Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας, το οποίο είχε υποσχεθεί ο πρωθυπουργός στη διάρκεια του βιομηχανικού συνεδρίου, που διοργάνωσε τον περασμένο Δεκέμβριο ο ΣΕΒ.