Νέα δεδομένα στις παροχές υπηρεσιών logistics (3PL) και στο επίπεδο επαγγελματικού εφοδιασμού στην περιοχή της Αχαΐας βάζει η νέα μονάδα που δημιουργείται στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας.

Πιο συγκεκριμένα, το σχετικό επενδυτικό σχέδιο της Farma Goods ΑΕ εντάχθηκε στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου, βάσει του καθεστώτος ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας, για συνολικό επιλέξιμο κόστος €5.827.773,90 και ενισχυόμενο κόστος ίσο με €5.752.944,90.

Το εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο αφορά τη δημιουργία μιας εντελώς νέας μονάδας αποθήκευσης, με χωρητικότητα 1.140 τόνων αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων ανά έτος και ταυτόχρονα, 760 τόνων προϊόντων που αφορούν είδη παντοπωλείου. Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό ότι το σύνολο της χωρητικότητας της νέας αποθήκης logistics φθάνει τους 1.900 τόνους μεικτού φορτίου, για διαφορετικούς τύπους εμπορευμάτων.

Το επενδυτικό σχέδιο έλαβε αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης βάσει του τόπου εγκατάστασής του, ο οποίος είναι ο δήμος Ωλενίας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Από το συνολικό ποσό ενίσχυσης, τα €1.813.927,64, αποφασίζεται να χορηγηθούν στη Farma Goods ΑΕ με τη μορφή της άμεσης επιχορήγησης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter