Το νέο ενδεκαμελές και διετούς θητείας διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, που εξελέγη στις 25 Ιανουαρίου στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης του φορέα, απαρτίζεται από τους/τις κ.κ. Β. Ζεϊμπέκη, επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, πρόεδρο, Ελ. Μπίτσιου, Chief της Commercial Officer Synergy, Γ. Αλούπη, Logistics Manager της Chipita, και Αλ. Αλεξίου, Logistics Manager Verinso OOD, αντιπροέδρους, με μέλη τους κ. Κ. Παπαγεωργίου, Managing Director και Co-owner της PTL Ltd, Στ. Κυριακούλια, Supply Chain, Head of Quality Management της Beiersdorf MU-Region Europe, Φ. Δαούση, Project Manager της MYRMEX Inc, Χρ. Κάκκαβα, εντεταλμένο σύμβουλο της Athens Economics Ltd-JLL Alliance Partner, και Άγ. Τσερέκλα-Ζαφειράκη, Procurement & Sustainability, Zone Europe Category Manager της Transport and Logistics, Anheuser Busch Inbev, και αναπληρωματικά μέλη τους Π. Ανδριανόπουλο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Planning, και Χρ. Μήτση, Supply Chain Manager της Π. Παπαδόπουλος.