Σε εσωτερική δομική αλλαγή προχώρησε η L’Oreal Hellas, δημιουργώντας ένα νέο Marketing & Business Development τμήμα, αποτελούμενο από πλήρεις και ολοκληρωμένους επιχειρηματικούς κύκλους ανά κατηγορία προϊόντων της.

Έτσι, συστάθηκαν πλέον τρία end to end business units στις κατηγορίες Hair, Skin και Make up. Κάθε business unit διοικείται από έναν Business Leader και απαρτίζεται από στελέχη με εξειδίκευση στον τομέα τους (Marketing, Social Media, Retail, Merchandising). Σύμφωνα με το σκεπτικό της εταιρείας, βασική αρετή του νέου μοντέλου είναι η δύναμη της ομάδας συνεπεία της απόλυτης εξειδίκευσης των μελών της, για την άριστη εκτέλεση του έργου της σε κάθε σημείο επαφής με τους καταναλωτές και την άμεση και εποικοδομητική συνεργασία με όλους τους συνεργάτες.