Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Περιπτερούχων Πειραιώς και Περιχώρων «Η Ελπίς», κ. Σπύρος Ταβουλάρης, μιλάει στο «μαγαζί μας» για το πρόσφατο σχέδιο απόφασης των αρμόδιων υπουργείων σχετικά με τη διαφήμιση στα περίπτερα, και εξηγεί τους λόγους για τους οποίους η τέντα και διαφήμιση σ’ αυτήν δεν πρέπει να καταργηθούν

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Περιπτερούχων Πειραιώς και Περιχώρων «Η Ελπίς», κ. Σπύρος Ταβουλάρης, μιλάει στο «μαγαζί μας» για το πρόσφατο σχέδιο απόφασης των αρμόδιων υπουργείων σχετικά με τη διαφήμιση στα περίπτερα, και εξηγεί τους λόγους για τους οποίους η τέντα και διαφήμιση σ’ αυτήν δεν πρέπει να καταργηθούν.

«Τα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, ΠΕΧΩΔΕ και Πολιτισμού, με σχέδιο απόφασης που αφορά τον καθορισμό των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας τοποθέτησης ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων για την προβολή της υπαίθριας εμπορικής διαφήμισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2946/2001, προβλέπουν, μεταξύ άλλων, ότι: Στα περίπτερα επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημίσεων φωτεινών ή μη, σε πλαίσιο ύψους 0,40 μέτρων από τη βάση της στέγης του περιπτέρου. Το πλαίσιο αυτό δεν μπορεί να προεξέχει πέραν των επιτρεπόμενων διαστάσεων της βάσης του περιπτέρου. Δεν επιτρέπεται η διαφήμιση στο κινητό προστέγασμα (τέντα).Το σωματείο μας διαμαρτυρήθηκε εγγράφως για τα ανωτέρω, και για την έξαρση που παρατηρείται τώρα τελευταία εις βάρος των περιπτερούχων στην υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κα Βάσω Παπανδρέου και στην υφυπουργό κα Ροδούλα Ζήση.

Την ίδια θέση έχουν και η Ομοσπονδία Περιπτερούχων Καπνοπωλών Ελλάδος, η Εθνική Συνομοσπονδία Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου, τα σωματεία «Ένωση», και «Αγία Τριάς», καθώς και το σωματείο του Βόλου.

Ο κλάδος μας απασχολεί περίπου 40.000 επαγγελματίες σε πανελλαδική βάση, ενώ με δεδομένο πως σε κάθε περίπτερο εργάζονται 2-3 άνθρωποι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει τους 100.000.

Οι ανάπηροι δικαιούχοι ανέρχονται επίσης σε περίπου 100.000 και με την άδεια εκμετάλλευσης του περιπτέρου τούς παρέχεται η δυνατότητα να διαφημίζουν στην τέντα και στην οροφή του περιπτέρου διάφορα προϊόντα εταιρειών έναντι κάποιου μικρού αντιτίμου.

Αν καταργηθούν οι τέντες και η διαφήμιση, οι ιδιοκτήτες-ανάπηροι θα στερηθούν το έσοδο εκ της διαφημίσεως, ενώ συγχρόνως η κατάργηση της τέντας θα αποτελέσει πηγή κινδύνου για διαρρήξεις στα περίπτερα και θα παύσει η καλαισθησία που παρατηρείται σήμερα σ’ αυτά με τις φωτεινές επιγραφές.

Επιδιώκουμε συνάντηση για το θέμα αυτό το συντομότερο με την κα Παπανδρέου, στην οποία θα εκθέσουμε και πάλι τις απόψεις μας, και πιστεύω ότι θα υπάρξει η δέουσα κατανόηση και η εξεύρεση μιας σωστής και δίκαιης λύσης».