Την ανοδική τους πορεία συνέχισαν και το 2022 οι Μύλοι Σόγιας, εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή πρωτεϊνών, σπορελαίων, δημητριακών και ελαιολάδων – προϊόντων δηλαδή που μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, λόγω των δυσχερειών στις εξαγωγές σιτηρών και ηλιελαίου από την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το 2022, ο κύκλος εργασιών έφτασε τα 458,13 εκατ. ευρώ, έναντι 322,81 εκατ. το 2021, μία αύξηση της τάξεως των 135 εκατ. ευρώ ή 41,92% σε ετήσια βάση.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις εμπορευμάτων ανήλθαν σε 331,51 εκατ. ευρώ (ποσοστό 72,36% του συνόλου των πωλήσεων), οι πωλήσεις προϊόντων σε 118,55 εκατ. ευρώ (25,88% του συνόλου) και η παροχή υπηρεσιών σε 8,07 εκατ. ευρώ (1,76% του συνόλου). Άξια αναφοράς είναι και η μεγάλη αύξηση των εξαγωγών της Μύλοι Σόγιας, που σχεδόν διπλασιάστηκαν το 2022, από τα 85,39 εκατ. ευρώ στα 168,75 εκατ., ενώ οι πωλήσεις της εταιρείας στην εσωτερική αγορά επίσης ήταν αυξημένες, από τα 237,42 εκατ. ευρώ στα 289,38 εκατ..

H μεικτή κερδοφορία ήταν επίσης αυξημένη, στα 24,33 εκατ. ευρώ, έναντι 19,13 εκατ. το 2021, ενώ ανοδικά κινήθηκαν και η κερδοφορία προ φόρων (17,52 εκατ. ευρώ, από 11,85 εκατ. το 2021) και η κερδοφορία μετά από φόρους (13,98 εκατ. ευρώ, έναντι 9,47 εκατ. το 2021).

Η μακρά δικαστική διαμάχη με το Δημόσιο
Υπενθυμίζεται ότι η Μύλοι Σόγιας είχε εμπλακεί σε μακρά δικαστική διαμάχη με το Ελληνικό Δημόσιο, προσφεύγοντας το 1997 στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών κατά κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση δανείου με επιδοτούμενο επιτόκιο στη μοναδική ανταγωνίστριά της, τη Σόγια Ελλάς, το οποίο δάνειο, κατά τους ισχυρισμούς της Μύλοι Σόγιας, συνιστούσε κρατική ενίσχυση καταβαλλόμενη κατά παράβαση της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Μετά από πολύχρονες νομικές και δικαστικές ενέργειες, το Συμβούλιο της Επικρατείας παρέπεμψε την υπόθεση για να εξετάσει τη βασιμότητα του κονδυλίου της αγωγής της Μύλοι Σόγιας, ποσού 836.212,37 ευρώ, που αφορά στην έμμεση ζημιά που ισχυρίζεται ότι υπέστη η εταιρεία.

Η υπόθεση τελικά εκδικάστηκε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, το οποίο στα τέλη του 2015 δημοσίευσε την απόφασή του, σύμφωνα με την οποία αναγνωρίστηκε η υποχρέωση του Δημοσίου να καταβάλει στην εταιρεία το ποσό των 580.171,199 ευρώ, νομιμοτόκως με επιτόκιο 6% από την επίδοση της αγωγής έως την εξόφληση.

Η απόφαση επιδόθηκε στο Δημόσιο, που με τη σειρά του άσκησε τον Μάρτιο του 2016 κατά της απόφασης το ένδικο μέσο της αναίρεσης. Η αίτηση αναίρεσης συζητήθηκε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκανε δεκτή την αίτηση αναίρεσης και παρέπεμψε την υπόθεση για εκ νέου συζήτηση στο Διοικητικό Εφετείο. Τον Απρίλιο του 2020 το Διοικητικό Εφετείο απέρριψε την έφεση της εταιρείας, η οποία προτίθεται να ασκήσει αίτηση αναίρεσης της απόφασης. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, στον ισολογισμό της εταιρείας περιλαμβάνονται επίδικες απαιτήσεις ύψους 625.767,22 ευρώ από το Δημόσιο.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter