Το πρόγραμμα «Οι Πρεσβευτές της Ανακύκλωσης» υλοποιείται και φέτος. Πέρυσι μέσω αυτού εκπαιδεύτηκαν 3.500 μαθητές, ενώ σημαντική ήταν η συμμετοχή τους στον ομώνυμο σχολικό διαγωνισμό, στον οποίο συμμετείχαν με 310 ομαδικά έργα ζωγραφικής, τα 10 εκ των οποίων βραβεύτηκαν από τα My market, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Υπεύθυνης Δράσης Athens In Action.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές νηπιαγωγείου, Α΄και Β΄τάξης δημοτικού. Η πραγματοποίησή του γίνεται σε συνεργασία με τον ΜΚΟ QualityNet Foundation και εντάσσεται στο θεσμό του «Μαραθωνίου Περιβάλλοντος». Εξάλλου, με παιδικό πάρτι γιόρτασαν τα My market τις επισκευαστικές εργασίες που ανέλαβαν εθελοντικά σε ένα από τα σπίτια του ΜΚΟ «Χαμόγελο του Παιδιού» στα Μελίσσια, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του 2ου κύκλου του εταιρικού προγράμματος υπευθυνότητας «+Πράττω», για την ανακύκλωση. Η στήριξη της εταιρείας στο φορέα ανήλθε στα 20.000 ευρώ –το ποσό προήλθε από τα έσοδα της ανακύκλωσης και από πόρους των My Market.