Κυρίαρχη και στις δύο κατηγορίες, στοιχεία των οποίων διαθέτει η SymphonyIRI, της μουστάρδας και του κέτσαπ, σύμφωνα με τις πωλήσεις σε αξία, είναι το brand Hellmann’s της Unilever. Η πρώτη θέση, μάλιστα, διατηρείται σταθερά και τις τρεις τελευταίες χρονιές που παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη έρευνα.

Στo brand Hellmann’s ανήκουν και τα πιο επιτυχημένα λανσαρίσματα στις κατηγορίες της μουστάρδας και του κέτσαπ. Στη μουστάρδα, από τους τρεις πιο επιτυχημένους νέους κωδικούς προϊόντων του έτους 2010 οι δύο είναι της Hellmann’s και ο τρίτος του brand 17, ενώ στο κέτσαπ και οι τρεις κωδικοί είναι Hellmann’s.

 Πίνακας 1: Μουστάρδα – best sellers 2010

 Κατάταξη  Brand  Εταιρεία
 1o  Hellmann’s  Unilever
 2o  Ekma  Ekma
 3o  Passalis  Πασσαλής
 4o  Amore Maille  Unilever
 5o  Balsamon  Παπαδημητρίου

 Πηγή: SymphonyIRI

 Πίνακας 2: Μουστάρδα – best sellers για 3 συνεχόμενες χρονιές (1η και 2η θέση)

 2008  2009  2010  Brand  Εταιρεία
 1o  1o  1o  Hellmann’s  Unilever
 2ο  2ο  2ο  Ekma  Ekma

 Πηγή: SymphonyIRI

 Πίνακας 3: Μουστάρδα – new launches 2010

 Brand  Πωλήσεις (σε χιλ. ευρώ)
 Hellmann’s mild top down 265 gr  57
 Hellmann’s mild 500 gr + 250 gr δώρο  54,4
 17 plastic 500 gr  27,7

 Πηγή: SymphonyIRI

 Πίνακας 4: Κέτσαπ – best sellers 2010

 Κατάταξη  Brand  Εταιρεία
 1o  Hellmann’s  Unilever
 2o  Heinz  Ελγέκα
 3o  Κύκνος  Κύκνος
 4o  Brava  Mediterranean
 5o  Kraft  Kraft

 Πηγή: SymphonyIRI

 Πίνακας 5: Κέτσαπ – best sellers για 3 συνεχόμενες χρονιές (1η και 2η θέση)

 
 2008  2009  2010  Brand  Εταιρεία
 1o  1o  1o  Hellmann’s  Unilever
 2ο  2ο  2ο  Heinz  Ελγέκα

 Πηγή: SymphonyIRI

 Πίνακας 6: Κέτσαπ – new launches 2010

 Brand  Πωλήσεις (σε χιλ. ευρώ)
 Hellmann’s squeezy 2X570 gr – 50%  102,1
 Hellmann’s top down 477 gr  97,58
 Hellmann’s hot top down 477 gr  71,22

 Πηγή: SymphonyIRI