Η βρετανική αλυσίδα στοχεύει στη βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών, συνδέοντας την απόδοση των υπαλλήλων της σε αυτόν τον τομέα με τι; έξτρα παροχές (bonus).

Μέχρι την ανακοίνωση της σχετικής απόφασης, η επιβράβευση των υπαλλήλων συνδεόταν αποκλειστικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του καταστήματος και του τμήματος στο οποίο απασχολούνταν. Από τον Μάρτιο του 2016 θα ισχύσει για πρώτη φορά το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης, σύμφωνα με το οποίο το bonus κάθε υπαλλήλου θα υπολογίζεται ως ποσοστό επί των ετήσιων κερδών του καταστήματος, αλλά θα εξαρτάται και από την αξιολόγησή του.

Τα στοιχεία για την αξιολόγηση των υπαλλήλων θα προέρχονται από τρεις πηγές: την online υπηρεσία της αλυσίδας, με την ονομασία Talk, την ενημέρωση από τα γραφεία εξυπηρέτησης καταναλωτών, που λειτουργούν εντός των καταστημάτων και τα στοιχεία της κεντρικής ομάδας Εξυπηρέτησης Πελατών. Το πρόγραμμα επιβράβευσης βάσει της ικανοποίησης των πελατών δεν θα αφορά μόνο στους υπαλλήλους των καταστημάτων, αλλά και τα στελέχη των τμημάτων logistics, που φροντίζουν για τον έγκαιρο ανεφοδιασμό των καταστημάτων, αλλά και τα στελέχη που έχουν την ευθύνη της επιλογής ποιοτικών τροφίμων, και των οποίων η αξιολόγηση θα συνδέεται με την άποιψη των πελατών για το συγκεκριμένο θέμα.