Στην υποβάθμιση του αξιόχρεου της Frigoglass κατά δύο βαθμίδες, από την Caa2 στην Ca, προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Moody’s, ενώ αντίστοιχα ανέβασε την αξιολόγηση της πιθανότητας στάσης πληρωμών της εταιρείας κατά δύο βαθμίδες, σε Ca-PD, από Caa2-PD.

Η κίνηση αυτή αντανακλά την άποψη της Moody’s ότι η πιθανότητα αθέτησης πληρωμών της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας μη πληρωμής κουπονιού ομολόγου ή αναδιάρθρωσης που η Moody’s θεωρεί ως προβληματική, είναι πολύ υψηλή βραχυπρόθεσμα.

Η απόφαση της Moody’s έρχεται μετά τη γνωστοποίηση της εταιρείας, στις 30 Σεπτεμβρίου, ότι κάτοχοι ομολογιών λήξεως 2025 έχουν υποβάλει πρόταση στη Frigoglass για μία συμφωνία υποστήριξης, που θα περιλαμβάνει τη μη πληρωμή του κουπονιού για τα ομόλογα τον Φεβρουάριο και τον Αύγουστο του 2023.

Η μη πληρωμή του κουπονιού θα μπορούσε να θεωρηθεί ως στάση πλήρωμών σύμφωνα με τα πρότυπα αξιολόγησης της Moody’s.

Σύμφωνα με τον Moody’s, για να εξεταστεί στο μέλλον η εκ νέου αναβάθμιση της Frigoglass θα πρέπει είτε η εταιρεία να φέρει σε πέρας μια αναδιάρθρωση χρέους ή να υπάρξει εισφορά νέου μετοχικού κεφαλαίου από τον κύριο μέτοχό της, γεγονός που θα μείωνε σημαντικά το χρέος της, είτε να παρουσιάσει βελτίωση της κερδοφορίας, είτε να βελτιώσει τη ρευστότητά της.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter