Το Money Back –μια ελληνική ιδέα με διεθνή κατοχύρωση– είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα αμφίδρομης win win απόδοσης για καταναλωτές-χρήστες Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, για τις λιανεμπορικές επιχειρήσεις που το εφαρμόζουν, για τα ίδια τα ΜΜΜ και για τον διαχειριστή του. Το σύστημα συμβάλει αποδεδειγμένα στην αύξηση των πωλήσεων των συμβεβλημένων με αυτό εμπορικών επιχειρήσεων προϊόντων και υπηρεσιών.

Το σύστημα Money Back (επιστροφής χρημάτων) είναι δομημένο με κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια στη βάση της παροχής κινήτρου προς τον καταναλωτή-χρήστη όλων των ΜΜM (αστικών, υπεραστικών, πλοίων, αεροπλάνων) να μην πετάει τα χρησιμοποιημένα εισιτήριά του, εφόσον αυτά αποκτούν αξία αξιοποιούμενα για αγορές διαφόρων προϊόντων και υπηρεσιών από επιχειρήσεις, οι οποίες τα εξαργυρώνουν στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο σύστημα.

Το Money Back κάνει δεκτά, μάλιστα, και εισιτήρια ΜΜΜ του εξωτερικού υπό τον όρο ότι το αντίτιμό τους έχει οριστεί να πληρώνεται σε ευρωνόμισμα. Έτσι, κάθε συμβεβλημένη επιχείρηση, η οποία μπορεί να ανήκει στον οποιοδήποτε κλάδο της λιανικής πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών, ενισχύει την ελκυστικότητά της, άρα και τον τζίρο της, εισπράττοντας ως πραγματική ολόκληρη την αξία των χρησιμοποιημένων εισιτηρίων που της δίνουν οι πελάτες της, συμπληρωματικά στα χρήματα πληρωμής των αγαθών που αγοράζουν.

Η μείωση του κόστους των αγορών του πελάτη καθορίζεται βάσει μιας «κλίμακας εξαργύρωσης», η οποία προσδιορίζει το ακριβές ύψος των αγορών που πρέπει να προβαίνει ο πελάτης, προκειμένου να απολαμβάνει του συγκεκριμένου πλεονεκτήματος. Τη θέση στην «κλίμακα εξαργύρωσης» την ορίζει η συμβαλλόμενη εταιρεία –για παράδειγμα, η κλίμακα «5 προς 1 ευρώ» σημαίνει ότι για αγορές αξίας 50 ευρώ ο πελάτης μπορεί να πληρώσει 40 ευρώ σε χρήμα συν αξία 10 ευρώ σε χρησιμοποιημένα εισιτήρια ισόποσης χρηματικής αξίας.  

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Ειδικά σε εποχές όπως η σημερινή, που η οικονομική ύφεση και οι περικοπές των εισοδημάτων έχουν γίνει βρόχος για τους καταναλωτές, η ένταξη μιας επιχείρησης στο σύστημα Money Back της προσφέρει σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αφού δίνει στους πελάτες της την έμπρακτη απόδειξη της στήριξης που παρέχει στο εισόδημά τους. Ταυτόχρονα, όμως, με το κοινωνικό αναδεικνύεται και το φιλο-περιβαλλοντικό της προφίλ, καθώς κατ’ αυτό τον τρόπο συμβάλει ενεργά στην προώθηση της χρήσης των ΜΜΜ, με ευεργετικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στις πόλεις (μείωση ρύπων, κυκλοφοριακή αποφόρτιση των αστικών κέντρων).

Στο πλαίσιο αυτό, η ένταξη στο σύστημα εξασφαλίζει στην επιχείρηση έμμεση και άμεση διαφημιστική προβολή –έμμεση ως μέλους του δικτύου Money Back, δηλαδή μέσω της αυτοτελούς δικής του διαφήμισης, και άμεση μέσω της εταιρικής διαφήμισης για την ενημέρωση του κοινού της, σχετικά με τα πλεονεκτήματα που του προσφέρει η ίδια. Όπως έχει αποδειχθεί, η ένταξη στο σύστημα Money Back λειτουργεί ως «μαγνήτης» για υπάρχοντες και για δυνητικούς πελάτες. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την προσέλκυση νέας πελατείας εκτιμάται ότι την επιταχύνει από άποψη ανάπτυξης της πελατειακής βάσης των συμβεβλημένων επιχειρήσεων έως και 25%.

Θέμα κόστους ένταξης μιας επιχείρησης στο σύστημα Money Back δεν τίθεται καν, αφού στηρίζεται αποκλειστικά στη δημιουργική και εξωστρεφή διάθεση και δράση των επιχειρήσεων –επιχειρήσεων που αναζητούν την έμπνευση και τη ζωντάνια για την ανανέωση και διεύρυνση των σχέσεών τους με τους καταναλωτές. Για την ένταξή τους σε αυτό αρκεί η συμφωνία και υπογραφή σχετικής σύμβασης μεταξύ της ενδιαφερόμενης επιχείρησης και του διαχειριστή του Money Back. Σημειώνεται ότι η έναρξή του, σε πιλοτική φάση, ξεκίνησε στην Κρήτη, με άξονα το νομό Ηρακλείου. Εκπρόσωπος του συστήματος στην Ελλάδα είναι το Κέντρο Προωθήσεως Πωλήσεων.